Please enter at least three initial letters of constituency name - (i.e NA- for NA-64 Chakwal-I) -


Sr No. Constituency Name Profile
1 NA-1 Chitral
2 NA-2 Swat-I
3 NA-3 Swat-II
4 NA-4 Swat-III
5 NA-5 Upper Dir
6 NA-6 Lower Dir-I
7 NA-7 Lower Dir-II
8 NA-8 Malakand Protected Area
9 NA-9 Buner
10 NA-10 Shangla
11 NA-11 Kohistan-cum-Lower Kohistan-Cum-Kolai Pallas Kohistan
12 NA-12 Battagram
13 NA-13 Mansehra-I
14 NA-14 Mansehra-cum-Torghar
15 NA-15 Abbottabad-I
16 NA-16 Abbottabad-II
17 NA-17 Haripur
18 NA-18 Swabi-I
19 NA-19 Swabi-II
20 NA-20 Mardan-I
21 NA-21 Mardan-II
22 NA-22 Mardan-III
23 NA-23 Charsadda-I
24 NA-24 Charsadda-II
25 NA-25 Nowshera-I
26 NA-26 Nowshera-II
27 NA-27 Peshawar-I
28 NA-28 Peshawar-II
29 NA-29 Peshawar-III
30 NA-30 Peshawar-IV
31 NA-31 Peshawar-V
32 NA-32 Kohat
33 NA-33 Hangu
34 NA-34 Karak
35 NA-35 Bannu
36 NA-36 Lakki Marwat
37 NA-37 Tank
38 NA-38 Dera Ismail Khan-I
39 NA-39 Dera Ismail Khan-II
40 NA-40 Bajaur Agency-I Tribal Area-I
41 NA-41 Bajaur Agency-II Tribal Area-II
42 NA-42 Mohmand Agency Tribal Area-III
43 NA-43 Khyber Agency-I Tribal Area-IV
44 NA-44 Khyber Agency-II Tribal Area-V
45 NA-45 Kurram Agency-I Tribal Area-VI
46 NA-46 Kurram Agency-II Tribal Area-VII
47 NA-47 Orakzai Agency Tribal Area-VIII
48 NA-48 North Waziristan Agency Tribal Area-IX
49 NA-49 South Waziristan Agency-I Tribal Area-X
50 NA-50 South Waziristan Agency-II Tribal Area-XI
51 NA-51 Tribal Area-XII
52 NA-52 Islamabad-I
53 NA-53 Islamabad-II
54 NA-54 Islamabad-III
55 NA-55 Attock-I
56 NA-56 Attock-II
57 NA-57 Rawalpindi-I
58 NA-58 Rawalpindi-II
59 NA-59 Rawalpindi-III
60 NA-60 Rawalpindi-IV
61 NA-61 Rawalpindi-V
62 NA-62 Rawalpindi-VI
63 NA-63 Rawalpindi-VII
64 NA-64 Chakwal-I
65 NA-65 Chakwal-II
66 NA-66 Jhelum-I
67 NA-67 Jhelum-II
68 NA-68 Gujrat-I
69 NA-69 Gujrat-II
70 NA-70 Gujrat-III
71 NA-71 Gujrat-IV
72 NA-72 Sialkot-I
73 NA-73 Sialkot-II
74 NA-74 Sialkot-III
75 NA-75 Sialkot-IV
76 NA-76 Sialkot-V
77 NA-77 Narowal-I
78 NA-78 Narowal-II
79 NA-79 Gujranwala-I
80 NA-80 Gujranwala-II
81 NA-81 Gujranwala-III
82 NA-82 Gujranwala-IV
83 NA-83 Gujranwala-V
84 NA-84 Gujranwala-VI
85 NA-85 Mandi Bahauddin-I
86 NA-86 Mandi Bahauddin-II
87 NA-87 Hafizabad-I
88 NA-88 Sargodha-I
89 NA-89 Sargodha-II
90 NA-90 Sargodha-III
91 NA-91 Sargodha-IV
92 NA-92 Sargodha-V
93 NA-93 Khushab-I
94 NA-94 Khushab-II
95 NA-95 Mianwali-I
96 NA-96 Mianwali-II
97 NA-97 Bhakkar-I
98 NA-98 Bhakkar-II
99 NA-99 Chiniot-I
100 NA-100 Chiniot-II

Please enter at least three initial letters of constituency name - (i.e NA- for NA-64 Chakwal-I) -


Sr No. Constituency Name Profile
1 NA-1 Chitral
2 NA-2 Swat-I
3 NA-3 Swat-II
4 NA-4 Swat-III
5 NA-5 Upper Dir
6 NA-6 Lower Dir-I
7 NA-7 Lower Dir-II
8 NA-8 Malakand Protected Area
9 NA-9 Buner
10 NA-10 Shangla
11 NA-11 Kohistan-cum-Lower Kohistan-Cum-Kolai Pallas Kohistan
12 NA-12 Battagram
13 NA-13 Mansehra-I
14 NA-14 Mansehra-cum-Torghar
15 NA-15 Abbottabad-I
16 NA-16 Abbottabad-II
17 NA-17 Haripur
18 NA-18 Swabi-I
19 NA-19 Swabi-II
20 NA-20 Mardan-I
21 NA-21 Mardan-II
22 NA-22 Mardan-III
23 NA-23 Charsadda-I
24 NA-24 Charsadda-II
25 NA-25 Nowshera-I
26 NA-26 Nowshera-II
27 NA-27 Peshawar-I
28 NA-28 Peshawar-II
29 NA-29 Peshawar-III
30 NA-30 Peshawar-IV
31 NA-31 Peshawar-V
32 NA-32 Kohat
33 NA-33 Hangu
34 NA-34 Karak
35 NA-35 Bannu
36 NA-36 Lakki Marwat
37 NA-37 Tank
38 NA-38 Dera Ismail Khan-I
39 NA-39 Dera Ismail Khan-II
40 NA-40 Bajaur Agency-I Tribal Area-I
41 NA-41 Bajaur Agency-II Tribal Area-II
42 NA-42 Mohmand Agency Tribal Area-III
43 NA-43 Khyber Agency-I Tribal Area-IV
44 NA-44 Khyber Agency-II Tribal Area-V
45 NA-45 Kurram Agency-I Tribal Area-VI
46 NA-46 Kurram Agency-II Tribal Area-VII
47 NA-47 Orakzai Agency Tribal Area-VIII
48 NA-48 North Waziristan Agency Tribal Area-IX
49 NA-49 South Waziristan Agency-I Tribal Area-X
50 NA-50 South Waziristan Agency-II Tribal Area-XI
51 NA-51 Tribal Area-XII
52 NA-52 Islamabad-I
53 NA-53 Islamabad-II
54 NA-54 Islamabad-III
55 NA-55 Attock-I
56 NA-56 Attock-II
57 NA-57 Rawalpindi-I
58 NA-58 Rawalpindi-II
59 NA-59 Rawalpindi-III
60 NA-60 Rawalpindi-IV
61 NA-61 Rawalpindi-V
62 NA-62 Rawalpindi-VI
63 NA-63 Rawalpindi-VII
64 NA-64 Chakwal-I
65 NA-65 Chakwal-II
66 NA-66 Jhelum-I
67 NA-67 Jhelum-II
68 NA-68 Gujrat-I
69 NA-69 Gujrat-II
70 NA-70 Gujrat-III
71 NA-71 Gujrat-IV
72 NA-72 Sialkot-I
73 NA-73 Sialkot-II
74 NA-74 Sialkot-III
75 NA-75 Sialkot-IV
76 NA-76 Sialkot-V
77 NA-77 Narowal-I
78 NA-78 Narowal-II
79 NA-79 Gujranwala-I
80 NA-80 Gujranwala-II
81 NA-81 Gujranwala-III
82 NA-82 Gujranwala-IV
83 NA-83 Gujranwala-V
84 NA-84 Gujranwala-VI
85 NA-85 Mandi Bahauddin-I
86 NA-86 Mandi Bahauddin-II
87 NA-87 Hafizabad-I
88 NA-88 Sargodha-I
89 NA-89 Sargodha-II
90 NA-90 Sargodha-III
91 NA-91 Sargodha-IV
92 NA-92 Sargodha-V
93 NA-93 Khushab-I
94 NA-94 Khushab-II
95 NA-95 Mianwali-I
96 NA-96 Mianwali-II
97 NA-97 Bhakkar-I
98 NA-98 Bhakkar-II
99 NA-99 Chiniot-I
100 NA-100 Chiniot-II